LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

THỜI GIAN GIỜNỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
Thứ 28h:30 Họp BTV Huyện ủy rà soát công tác bầu cử QH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đ/c Nguyễn Văn Khoa (Xe đ/c Kim) Trung tâm Văn hoá Xem GM
8h:30 Họp soát xét, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị công tác Bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 Đ/c Nguyễn Văn Khoa Trung tâm Văn hoá Xem GM
14h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
14h:30 Lãnh đạo UBND huyện đi tặng quà nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 Đ/c Nguyễn Văn Khoa Các xã, thị trấn (Xe đ/c Kim)
Thứ 37h:00 Đi cơ sở chỉ đạo bầu cử Đ/c Nguyễn Văn Khoa (Xe đ/c Kim)
7h:00 Kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV Đ/c Đồng Xuân Vân, đại diện UBBC Ủy ban bầu cử bố trí Xem GM
7h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
8h:00 Dự Hội nghị trực tuyến do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Đ/c Nguyễn Văn Khoa HT số 2 - Tầng 5, UBND huyện Xem GM
10h:00 Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra công trình Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đê Hữu Nghèn Xem GM
14h:00 Báo cáo P/Á Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên văn hóa Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà, tỷ lệ 1/500 (Dự kiến) Đ/c Nguyễn Văn Khoa HT số 3 - Tầng 1
14h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
16h:00 Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra địa điểm Khu đô thị mới tại tổ dân phố 9 và 10, thị trấn Thạch Hà Đ/c Nguyễn Văn Sáu (Dự kiến) Tổ dân phố 9, 10 Thị trấn (Xe đ/c Sơn) Xem GM
Thứ 47h:00 Kiểm tra việc đề xuất mở rộng khuôn viên Nhà thờ giáo họ Thanh Thủy xã Thạch Sơn; giáo họ Tân Lâm, Thị trấn (Dự kiến) Đ/c Nguyễn Bá Hà Xã Thạch Sơn, Thị trấn Thạch Hà (Xe đ/c Sơn)
7h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
8h:00 Tham dự Lễ Phật Đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 Đ/c Nguyễn Bá Hà Chùa Thanh Quang, xã Đỉnh Bàn (Xe đ/c Sơn)
14h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
Thứ 57h:00 Đ/c Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ Đ/c Nguyễn Văn Khoa HT số 4
7h:00 Kiểm toán Nhà nước làm việc với UBND huyện về 2 Chương trình MTQG (NTM, giảm nghèo bền vững) Đ/c Nguyễn Văn Khoa Sẽ bố trí sau Xem GM
7h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
14h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
Thứ 67h:00 BTV Huyện ủy lấy ý kiến KH xây dựng các khu dân cư xanh tại các xã ven TP và Nghị quyết về một số chính sách phát triển giáo dục Đ/c Nguyễn Văn Khoa HT số 2 - HU
7h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
14h:30 Thường trực HĐND huyện đi kiểm tra công tác bầu cử Thường trực HĐND huyện Các xã, thị trấn (Xe đ/c Thọ)
Chủ nhật7h:00 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Nguyễn Văn Khoa Điểm bầu cử (Xe đ/c Kim)
14h:00 Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Nguyễn Văn Khoa Điểm bầu cử (Xe đ/c Kim)

Thứ 2, ngày 17/5/2021

© 2021 VP HĐND-UBND & Phòng VHTT