LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/1/2022 đến ngày 23/1/2022

THỜI GIAN GIỜNỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
Thứ 2
17/1
7h:30 Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tập huấn cán bộ Đ/c Nguyễn Bá Hà Ban Chỉ huy Quân sự huyện (xe đ/c Sơn) Xem GM
8h:00 Tập huấn bổ cứu sử dụng hồ sơ công việc Phòng Văn hóa và Thông tin HT số 1 - Tầng 5
9h:00 Làm việc với Công ty Huệ Minh về một số nội dung liên quan Đ/c Nguyễn Văn Sáu HT số 2 - Tầng 5 Xem GM
Thứ 3
18/1
7h:30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện HT Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim, đ/c Sơn) Xem GM
7h:30 Chủ tịch UBND huyện đi công tác Hà Nội (từ Thứ 3 đến hết Thứ 5) Đ/c Nguyễn Văn Khoa Thành phố Hà Nội (xe đ/c Kim)
7h:30 Hội nghị trực tuyến quán triệt các Nghị quyết của Tỉnh ủy BTV Đảng ủy HT số 3 - Tầng 1
8h:00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động Hội Người mù năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Đ/c Nguyễn Bá Hà Hội trường Hội Người mù (xe đ/c Thọ) Xem GM
13h:50 Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Đ/c Nguyễn Bá Hà HT Trung tâm Văn hóa Xem GM
16h:30 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Hội đồng tuyển dụng HT số 2 - Tầng 5 Xem GM
Thứ 4
19/1
7h:30 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, hoạt động các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện HT Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Sơn, đ/c Thọ) Xem GM
14h:00 Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Đ/c Đồng Xuân Vân, đ/c Nguyễn Bá Hà HT Công an huyện
14h:00 Làm việc với xã Thạch Kênh xử lý một số tồn đọng về đất đai Đ/c Nguyễn Văn Sáu UBND xã Thạch Kênh (xe đ/c Sơn) Xem GM
15h:00 Gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương Đ/c Nguyễn Bá Hà HT BCH Quân sự huyện Xem GM
Thứ 5
20/1
7h:30 Dự Kỳ họp thứ 2, HĐND xã Ngọc Sơn khóa XIX Đ/c Nguyễn Văn Sáu UBND xã Ngọc Sơn (xe đ/c Sơn) Xem GM
7h:30 Dự Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Việt Tiến khoá II Đ/c Đồng Xuân Vân UBND xã Việt Tiến (xe đ/c Thọ) Xem GM
7h:45 Tập huấn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Phòng Tài chính - Kế hoạch HT số 3 - Tầng 1
8h:00 Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Y tế năm 2022 Đ/c Nguyễn Văn Khoa, đ/c Nguyễn Bá Hà Hội trường số 1 - Tầng 5 Xem GM
8h:00 Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cũng cầu hàng hoá và công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán Đ/c Nguyễn Văn Sáu Các cửa hàng; UBND tỉnh (xe ₫/c Sơn) Xem GM
8h:00 Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học khuyến tài năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Đ/c Nguyễn Bá Hà HT số 2 - Tầng 5
8h:15 Tòa Giáo phận Hà Tĩnh chúc mừng năm mới Đ/c Nguyễn Văn Khoa Phòng Khánh tiết
14h:00 Tham dự Chương trình Tết Sum vầy - Xuân Bình an Đ/c Nguyễn Văn Sáu Trung tầm Bồi dưỡng chính trị huyện (xe đ/c Sơn) Xem GM
14h:00 Xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Đ/c Nguyễn Bá Hà HT số 1 - Tầng 5
16h:00 Công bố Quyết định Chi cục trưởng Thì hành án dân sự Đ/c Nguyễn Văn Khoa Chi cục THADS (xe đ/c Kim) Xem GM
Thứ 6
21/1
7h:45 Tập huấn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Phòng Tài chính - Kế hoạch HT số 3 - Tầng 1
8h:00 Tập huấn Hồ sơ công việc cho lãnh đạo, cán bộ văn thư MTTQ và các đoàn thể cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin HT số 2
8h:00 Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh (về đề xuất cho Công ty CP Xây dựng 1 cho thuê đất mỏ đá núi Nam Giới; Dự án AFD) Đ/c Nguyễn Văn Khoa HT tầng 4 - UBND tỉnh (xe đ/c Kim) Xem GM
8h:30 Kiểm tra địa giới hành chính giữa xã Thạch Đài và Tân Lâm Hương Đ/c Nguyễn Văn Sáu UBND xã Tân Lâm Hương (xe đ/c Sơn)
14h:00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa năm 2022 Đ/c Nguyễn Bá Hà HT số 1 - Tầng 5 Xem GM
14h:00 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Đ/c Nguyễn Văn Khoa UBND tỉnh (xe đ/c Kim) Xem GM
14h:00 Họp Hội đồng thẩm định giá tài sản Phòng Tài chính - Kế hoạch HT số 2 - Tầng 5
14h:00 Họp rà soát danh mục các công trình dự án đưa vào thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Đ/c Nguyễn Văn Sáu (xe đc Sơn) HT tầng 5 - Sở Tài nguyên và Môi trường Xem GM
14h:30 Dự mô hình trình diễn phun thuốc Bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái Đ/c Nguyễn Văn Sáu Xã Thạch Hội (xe đ/c Sơn)
Thứ 7
22/1
7h:30 Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Các phòng, ban, đơn vị Các xã, thị trấn
8h:00 Tập huấn Kỹ năng quản lý các hệ thống thông tin cho chuyên trách CNTT và lãnh đạo phụ trách cấp xã Phòng Văn hóa và Thông tin HT số 1
8h:00 Thường trực Huyện ủy chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh Đ/c Nguyễn Văn Khoa Theo kế hoạch (xe đ/c Kim)

Thứ 6, ngày 21/1/2022

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin