LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022

THỜI GIAN GIỜNỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
Thứ 2
16/5
7h:30 Hội ý Tổ thẩm định theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đ/c Nguyễn Văn Sáu HT số 2 - Tầng 5 Xem GM
7h:30 Sở Khoa học Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học Đ/c Nguyễn Bá Hà Sở Khoa học Công nghệ (xe đ/c Sơn) Xem GM
14h:00 Sinh hoạt điểm chuyên đề tự soi, tự sửa tại Chi bộ Giáo dục và Đào tạo Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo (xe đ/c Sơn, đ/c Thọ) Xem GM
14h:30 Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về giải đua thuyền toàn tỉnh và Đề án đặt tên đường của Thị trấn Đ/c Nguyễn Văn Khoa, đ/c Nguyễn Bá Hà HT số 2 - Tầng 5 Xem GM
16h:00 UBND xã Thạch Văn tổ chức công bố Quyết định chủ trương đầu tư Khu du lịch biển Văn Trị Đ/c Đồng Xuân Vân, đ/c Nguyễn Văn Sáu Nhà VH Đông Văn, xã Thạch Văn (xe đ/c Thọ) Xem GM
Thứ 3
17/5
8h:00 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Đ/c Nguyễn Văn Khoa HT tầng 1 - UBND tỉnh (xe đ/c Kim)
9h:30 Công bố Quyết định chủ trương đầu tư và Nhà đầu tư Dự án Khu du lịch biển Văn Trị Đ/c Đồng Xuân Vân, đ/c Nguyễn Văn Sáu UBND xã Thạch Trị (xe đ/c Thọ) Xem GM
10h:00 Hội ý Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em Đ/c Nguyễn Bá Hà HT số 2 - Tầng 5
14h:30 BTV Huyện ủy họp nghe và cho ý kiến các nội dung: (1) Kế hoạch thực hiện Đề án huyện NTM nâng cao; (2) Xử lý kỷ luật đảng viên và một số nội dung thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện HT số 2 - HU (xe đ/c Kim, đ/c Thọ) Xem GM
Thứ 4
18/5
7h:00 Ngày về cơ sở chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ Các phòng, ngành, đơn vị Các xã, thị trấn
8h:00 Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện HT Trung tâm VH huyện (Xe đ/c Kim, đ/c Thọ) Xem GM
8h:00 Bàn giao mốc giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc Nam ở các xã Việt Tiến, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Ngọc Đ/c Nguyễn Văn Sáu Thực địa (xe đ/c Sơn)
14h:00 Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện HT số 1 - Tầng 5 Xem GM
15h:00 Dự Khánh thành Trụ sở nhà làm việc UBND xã Thạch Kênh Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện UBND xã Thạch Kênh (xe đ/c Kim)
17h:30 Lễ công bố Quyết định công tác cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động Đ/c Nguyễn Văn Sáu Xã Ngọc Sơn (xe đ/c Sơn) Xem GM
Thứ 5
19/5
7h:30 Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn tỉnh Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện HT Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim, đ/c Thọ) Xem GM
14h:00 Công bố Quyết định sáp nhập chi bộ Ban Thường vụ Đảng ủy HT số 3 - Tầng 1
14h:00 Công bố Quyết định sáp nhập chi bộ Ban Thường vụ Đảng ủy HT số 3 - Tầng 1
15h:00 Họp về chuyển tiếp, giải ngân vốn đầu tư công Phòng Tài chính - Kế hoạch HT số 1 - Tầng 5
15h:00 Kiểm tra đề xuất mở rộng khuôn viên cơ sở tôn giáo Đ/c Nguyễn Bá Hà, đ/c Nguyễn Văn Sáu Các xã liên quan (xe đ/c Sơn)
Thứ 6
20/5
7h:00 Đoàn công tác BTV Huyện ủy học tập kinh nghiệm về đầu tư khu du lịch của tập đoàn Onsen Fuji (từ 20 - 22/5/2022) Đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện Tỉnh Phú Thọ (xe đ/c Sơn)
7h:30 Họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị Giải đua thuyền toàn tỉnh Đ/c Nguyễn Bá Hà HT số 2 - Tầng 5
7h:30 Hội thảo khoa học về xây dựng mô hình sản xuất một số mô hình có giá trị kinh tế cao Đ/c Nguyễn Văn Sáu UBND xã Thạch Xuân (xe đ/c Thọ) Xem GM
15h:30 Kiểm toán Nhà nước thông qua Dự thảo Biên bản kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 Đ/c Nguyễn Văn Khoa Sở Tài chính (xe đ/c Kim) Xem GM
Thứ 7
21/5
7h:00 Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới Các phòng, ngành, đơn vị Các xã, thị trấn

Thứ 4, ngày 18/5/2022

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin