LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 4, ngày 29/11/2023

THỜI GIAN NỘI DUNG THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
8h:00 Dự Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa (Ban Chỉ huy Quân sự huyện vận động tài trợ) Đ/c Nguyễn Bá Hà Thị trấn Thạch Hà (xe đ/c Sơn) Xem GM
8h:00 Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023, triển khai Kế hoạch năm 2024 Đ/c Nguyễn Văn Sáu Hội trường số 1 - Tầng 5 Xem GM
8h:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đ/c Đồng Xuân Vân UBND xã Thạch Hội (xe đ/c Thọ) Xem GM
14h:00 Giám sát công tác thu, chi ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư phát triển 10 tháng đầu năm 2023 Đại diện Thường trực HĐND huyện UBND xã Ngọc Sơn (xe đ/c Thọ-16)
14h:00 Hội Nông dân tỉnh giám sát công tác QLNN đối với việc kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn huyện Đ/c Nguyễn Văn Sáu Hội trường số 2 - Tầng 5 Xem GM

Đăng nhập Lịch trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 5

8h:00

Nội dung:Chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2023

Chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị

Địa điểm: Các xã, thị trấn

8h:00

Nội dung:Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về GPMB thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh” tổ chức họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Tầng 2 - Ủy ban MTTQ tỉnh (xe đ/c Thọ)

13h:30

Nội dung:Tham dự Hội thi “Tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản Vị thành niên” năm 2023

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Thọ)

Thứ 6

7h:30

Nội dung:Lễ Chào cờ tháng 12 năm 2023

Chủ trì: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường số 3 - Tầng 1

8h:00

Nội dung:Dự xét xử phúc thẩm vụ án hành chính liên quan đến ông Lưu Văn Hoà

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Thành phố Hà Nội (xe đ/c Sơn)

Thứ 7

8h:00

Nội dung:Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới

Chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị

Địa điểm: Các xã, thị trấn

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin