LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 3, ngày 25/6/2024

THỜI GIAN NỘI DUNG THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
7h:30 Trao tặng quà cho người khuyết tật và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hội trường số 3 - Tầng 1 Xem GM
7h:30 Lễ Khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP Bắc Thạch Hà Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Xã Việt Tiến (xe đ/c Kim, đ/c Thọ-16) Xem GM
14h:30 Họp nghe báo cáo về xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Đ/c Nguyễn Văn Khoa UBND tỉnh (xe đ/c Kim) Xem GM
14h:30 Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện 6 tháng đầu năm 2024 Đ/c Nguyễn Bá Hà Ban Chỉ huy Quân sự huyện (xe đ/c Sơn) Xem GM

Đăng nhập Lịch trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 4

7h:00

Nội dung:Lễ phát động “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”

Chủ trì: Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh

8h:00

Nội dung:Động viên các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Các điểm thi (xe đ/c Sơn)

8h:00

Nội dung:Họp UBND huyện nghe và cho ý kiến các nội dung trình Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 HĐND huyện khoá XX

Chủ trì: Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường số 1 - Tầng 5

14h:30

Nội dung:Làm việc với hộ Ông Danh - Bà Chương ở Thạch Ngọc về GPMB cao tốc

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Xã Thạch Ngọc (xe đ/c Thọ)

Thứ 5

6h:30

Nội dung:Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (2 ngày 27/6-28/6/2024)

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Các điểm thi (xe đ/c Sơn)

7h:30

Nội dung:Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giai đoạn 2021 - 2026

Chủ trì: Đ/c Đồng Xuân Vân, đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Thọ)

7h:30

Nội dung:Họp trực tuyến Đề án 06 về dữ liệu dân cư

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa

Địa điểm: Hội trường số 1 - Tầng 5

8h:00

Nội dung:Phối hợp Ban quản lý dự án Thăng Long kiểm tra trạm bơm tại Lưu Vĩnh Sơn liên quan đến đường Ngô Quyền

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Thực địa (xe đ/c Sơn)

14h:00

Nội dung:Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Đảng ủy Quân sự huyện 6 tháng cuối năm 2024

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa

Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện (xe đ/c Kim)

Thứ 6

7h:30

Nội dung:Làm việc liên quan đến nội dung xử lý VPHC về xây dựng, đất đai tại dự án Nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Hội trường số 2 - Tầng 5

8h:00

Nội dung:Giao ban Nghị định 03/2019/NĐ-CP về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự giữa các lực lượng vũ trang

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa

Địa điểm: Ban CHQS huyện (xe đ/c Kim)

8h:00

Nội dung:Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Tỉnh ủy (xe đ/c Thọ)

8h:30

Nội dung:Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ - CP của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Chủ trì: Đại diện lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường số 1 - Tầng 5

14h:30

Nội dung:Tổ chức kiểm tra đề xuất mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo họ Ngũ Đông và kiểm tra lại khuôn viên chùa Phúc Linh

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà, đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Thực địa (xe đ/c Sơn)

Thứ 7

7h:30

Nội dung:Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới

Chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị

Địa điểm: Các xã, thị trấn

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin