LỊCH CÔNG TÁC

Chủ nhật, ngày 4/12/2022

THỜI GIAN NỘI DUNG THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI

Đăng nhập Lịch trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2

7h:30

Nội dung:Khai mạc khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: BCH Quân sự huyện (xe đ/c Thọ)

8h:00

Nội dung:Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thức sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XIII

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim, đ/c Thọ)

8h:00

Nội dung:Họp về nạo vét đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia năm 2023

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Tầng 2 - Sở Giao thông (xe đ/c Sơn)

14h:00

Nội dung:Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thức sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XIII

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim, đ/c Thọ)

17h:00

Nội dung:Thảo luận một số nội dung mức hỗ trợ hoạt động văn hóa, y tế trong chính sách nông nghiệp, nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2024

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Hội trường số 2 - Tầng 5

Thứ 3

8h:00

Nội dung:Họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Tầng 2 - Sở Xây dựng (xe đ/c Thọ)

8h:00

Nội dung:Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thức sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XIII

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim, đ/c Thọ)

14h:00

Nội dung:Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hoà Singapore tại Việt Nam

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa

Địa điểm: Tầng 4 - UBND tỉnh; thực địa (xe đ/c Kim)

14h:00

Nội dung:Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thức sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XIII

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim, đ/c Thọ)

Thứ 4

8h:00

Nội dung:Diễn đàn bình đẳng giới năm 2022

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Hội trường số 3 - Tầng 1

8h:00

Nội dung:Tiếp công dân định kỳ tháng 12

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa, đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Hội trường số 4 - Tầng 1

14h:00

Nội dung:Họp UBND huyện nghe và cho ý kiến về các nội dung trình Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX

Chủ trì: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường số 1 - Tầng 5

Thứ 5

8h:00

Nội dung:Họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư và di dời đường điện phục vụ GPMB đường bộ cao tốc Bắc Nam

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa, đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Hội trường số 2 - Tầng 5

9h:00

Nội dung:Đối thoại với Nhân dân ở xã Tân Lâm Hương

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: UBND xã Tân Lâm Hương (xe đ/c Sơn)

14h:00

Nội dung:Sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường số 1 - Tầng 5

Thứ 6

8h:00

Nội dung:Làm việc với Đoàn thẩm định chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa

Địa điểm: Hội trường số 1 - Tầng 5

14h:00

Nội dung:Họp BTV, BCH Huyện ủy (1) Xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (2) nghe và cho ý kiến chính sách nông nghiệp, nông thôn mới và chính sách y tế

Chủ trì: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Hội trường số 2 - Huyện ủy

Thực hiện nghiêm túc 5K trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin