LỊCH CÔNG TÁC

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM

Thứ 7, ngày 14/12/2019 Đăng nhập Lịch trực

Lịch trong tuần

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH !

Copyright © 2016 by Dao Tuan Vu