LỊCH CÔNG TÁC

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
7h:00 Thường trực BCĐ NTM đi công tác Hà Nội Đ/c Trần Việt Hà Hà Nội (xe Đ/c Hà, Đ/c Sơn)
7h:00 Tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất Hè Thu, PCCCR Lãnh đạo tỉnh Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn
14h:00 Sinh hoạt tổ đại biểu HĐND huyện Các Tổ đại biểu Các địa phương
16h:00 Kiểm tra địa điểm đề xuất chủ trương đầu tư Sở KH-ĐT ĐỈnh Bàn

Thứ 2, ngày 13/7/2020 Đăng nhập Lịch trực

Thứ 3

7h:30

Nội dung:Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định huyện NTM

Chủ trì: Đ/c Trần Việt Hà

Địa điểm: Hà Nội

7h:30

Nội dung:Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Hội Cựu TNXP

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Quốc Hương

Địa điểm: Trung tâm VHTT

7h:30

Nội dung:Chỉ đạo xây dựng NTM, sản xuất Hè Thu, PCCCR

Chủ trì: Các phòng, ngành

Địa điểm: Các xã, thị trấn

14h:00

Nội dung:Họp lấy ý kiến góp ý Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Quốc Hương

Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh (xe Đ/c Thọ)

14h:30

Nội dung:Chỉ đạo xây dựng NTM, sản xuất Hè Thu, PCCCR

Chủ trì: Các phòng, ngành

Địa điểm: Các xã, thị trấn

Lịch trong tuần

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠCH HÀ LẦN THỨ XXX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!

Copyright © 2016 by Dao Tuan Vu