LỊCH CÔNG TÁC

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
8h:00 Tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng Đ/c Trần Việt Hà Trung tâm VH-TT
8h:00 Làm việc với Đoàn khảo sát Tổng cục môi trường Đ/c Ngô Văn Tân Sở TNMT (xe Đ/c Hà)
14h:00 Họp triển khai phương án quy hoạch đất ở Đ/cTrần Việt Hà; Đ/c Ngô Văn Tân Số 1 - Tầng 5
14h:00 Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh Các phòng, ngành Các xã, thị trấn

Thứ 4, ngày 19/2/2020 Đăng nhập Lịch trực

Lịch trong tuần

"Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"

Copyright © 2016 by Dao Tuan Vu