LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 6, ngày 21/1/2022

THỜI GIAN NỘI DUNG THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
7h:45 Tập huấn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Phòng Tài chính - Kế hoạch HT số 3 - Tầng 1
8h:00 Tập huấn Hồ sơ công việc cho lãnh đạo, cán bộ văn thư MTTQ và các đoàn thể cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin HT số 2
8h:00 Dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh (về đề xuất cho Công ty CP Xây dựng 1 cho thuê đất mỏ đá núi Nam Giới; Dự án AFD) Đ/c Nguyễn Văn Khoa HT tầng 4 - UBND tỉnh (xe đ/c Kim) Xem GM
8h:30 Kiểm tra địa giới hành chính giữa xã Thạch Đài và Tân Lâm Hương Đ/c Nguyễn Văn Sáu UBND xã Tân Lâm Hương (xe đ/c Sơn)
14h:00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa năm 2022 Đ/c Nguyễn Bá Hà HT số 1 - Tầng 5 Xem GM
14h:00 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Đ/c Nguyễn Văn Khoa UBND tỉnh (xe đ/c Kim) Xem GM
14h:00 Họp Hội đồng thẩm định giá tài sản Phòng Tài chính - Kế hoạch HT số 2 - Tầng 5
14h:00 Họp rà soát danh mục các công trình dự án đưa vào thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Đ/c Nguyễn Văn Sáu (xe đc Sơn) HT tầng 5 - Sở Tài nguyên và Môi trường Xem GM
14h:30 Dự mô hình trình diễn phun thuốc Bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái Đ/c Nguyễn Văn Sáu Xã Thạch Hội (xe đ/c Sơn)

Đăng nhập Lịch trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 7

7h:30

Nội dung:Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị

Địa điểm: Các xã, thị trấn

8h:00

Nội dung:Tập huấn Kỹ năng quản lý các hệ thống thông tin cho chuyên trách CNTT và lãnh đạo phụ trách cấp xã

Chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa điểm: HT số 1

8h:00

Nội dung:Thường trực Huyện ủy chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa

Địa điểm: Theo kế hoạch (xe đ/c Kim)

Thực hiện nghiêm túc 5K trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin