LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 4, ngày 29/9/2021

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
7h:00 Hội nghị thực hiện các quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV TU, HU quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện HT số 2 - HU (xe đ/c Kim, đ/c Sơn) Xem GM
7h:30 Họp nghe báo cáo dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo Đ/c Nguyễn Văn Sáu Văn phòng UBND tỉnh (xe đ/c Sơn) Xem GM
7h:30 Chỉ đạo, kiểm tra, bổ cứu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Ngày về cơ sở chỉnh trang vườn hộ Các phòng, ban, đơn vị Các xã, thị trấn
8h:00 Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2021 (trực tuyến) Ban Tuyên giáo Huyện ủy HT số 2 - Tầng 5
14h:30 Giao ban Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện HT số 1 - Tầng 5 Xem GM

Đăng nhập Lịch trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 5

7h:30

Nội dung:Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: HT Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim, đ/c Sơn)

14h:00

Nội dung:Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý xây dựng pháp luật về Khoa học và Công nghệ

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: HT tầng 1 - UBND tỉnh (xe đ/c Sơn)

14h:30

Nội dung:Làm việc với xã Thạch Văn về giải quyết những tồn tại trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: UBND xã Thạch Văn (xe đ/c Sơn)

14h:30

Nội dung:Ủy ban MTTQ tỉnh công bố Dự thảo kết quả giám sát đồng chí Chủ tịch UBND huyện (dự kiến)

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa

Địa điểm: HT số 2 - Tầng 5

Thứ 6

7h:00

Nội dung:Lễ Chào cờ tháng 10

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: HT số 3 - Tầng 1

7h:30

Nội dung:Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Chủ trì: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: HT Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim)

8h:30

Nội dung:Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: HT số 2 - Tầng 5

9h:00

Nội dung:Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa, đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Trường Phan Huy Chú (xe đ/c Kim)

14h:30

Nội dung:Họp BCH Đảng bộ huyện đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Trung tâm VH (Xe đ/c Kim, xe đ/c Sơn, xe đ/c Thọ)

Thứ 7

7h:30

Nội dung:Chỉ đạo, kiểm tra, bổ cứu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống bão lụt; Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới

Chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị

Địa điểm: Các xã, thị trấn

Thực hiện nghiêm túc 5K trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin