LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 6, ngày 24/3/2023

THỜI GIAN NỘI DUNG THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
8h:00 Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy về một số nội dung liên quan Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Hội trường số 2 - Huyện ủy (xe đ/c Kim, đ/c Thọ) Xem GM
14h:00 Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, TKCN và phòng cháy, chữa cháy rừng Đ/c Nguyễn Văn Sáu Hội trường số 1 - Tầng 5 Xem GM
15h:00 Gặp mặt cán bộ Đoàn truyền thống Đ/c Nguyễn Bá Hà Đại Hồng Hotel (xe đ/c Thọ - 16 chỗ)

Đăng nhập Lịch trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 7

7h:30

Nội dung:Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: Nhà văn hóa xã Đỉnh Bàn (xe đ/c Thọ)

8h:00

Nội dung:Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới

Chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị

Địa điểm: Các xã, thị trấn

Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023)

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin