LỊCH CÔNG TÁC

Thứ 4, ngày 18/5/2022

THỜI GIAN NỘI DUNG THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM GIẤY MỜI
7h:00 Ngày về cơ sở chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn hộ Các phòng, ngành, đơn vị Các xã, thị trấn
8h:00 Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện HT Trung tâm VH huyện (Xe đ/c Kim, đ/c Thọ) Xem GM
8h:00 Bàn giao mốc giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc Nam ở các xã Việt Tiến, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Ngọc Đ/c Nguyễn Văn Sáu Thực địa (xe đ/c Sơn)
14h:00 Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện HT số 1 - Tầng 5 Xem GM
15h:00 Dự Khánh thành Trụ sở nhà làm việc UBND xã Thạch Kênh Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện UBND xã Thạch Kênh (xe đ/c Kim)
17h:30 Lễ công bố Quyết định công tác cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động Đ/c Nguyễn Văn Sáu Xã Ngọc Sơn (xe đ/c Sơn) Xem GM

Đăng nhập Lịch trực

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 5

7h:30

Nội dung: Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn tỉnh

Chủ trì: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: HT Trung tâm Văn hóa (xe đ/c Kim, đ/c Thọ)

14h:00

Nội dung:Công bố Quyết định sáp nhập chi bộ

Chủ trì: Ban Thường vụ Đảng ủy

Địa điểm: HT số 3 - Tầng 1

14h:00

Nội dung:Công bố Quyết định sáp nhập chi bộ

Chủ trì: Ban Thường vụ Đảng ủy

Địa điểm: HT số 3 - Tầng 1

15h:00

Nội dung:Họp về chuyển tiếp, giải ngân vốn đầu tư công

Chủ trì: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Địa điểm: HT số 1 - Tầng 5

15h:00

Nội dung:Kiểm tra đề xuất mở rộng khuôn viên cơ sở tôn giáo

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà, đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: Các xã liên quan (xe đ/c Sơn)

Thứ 6

7h:00

Nội dung:Đoàn công tác BTV Huyện ủy học tập kinh nghiệm về đầu tư khu du lịch của tập đoàn Onsen Fuji (từ 20 - 22/5/2022)

Chủ trì: Đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện

Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ (xe đ/c Sơn)

7h:30

Nội dung:Họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị Giải đua thuyền toàn tỉnh

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Hà

Địa điểm: HT số 2 - Tầng 5

7h:30

Nội dung:Hội thảo khoa học về xây dựng mô hình sản xuất một số mô hình có giá trị kinh tế cao

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Sáu

Địa điểm: UBND xã Thạch Xuân (xe đ/c Thọ)

15h:30

Nội dung:Kiểm toán Nhà nước thông qua Dự thảo Biên bản kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021

Chủ trì: Đ/c Nguyễn Văn Khoa

Địa điểm: Sở Tài chính (xe đ/c Kim)

Thứ 7

7h:00

Nội dung:Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới

Chủ trì: Các phòng, ngành, đơn vị

Địa điểm: Các xã, thị trấn

Thực hiện nghiêm túc 5K trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

© 2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện & Phòng Văn hóa - Thông tin