LỊCH CÔNG TÁC

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
7h:30 Chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt Lãnh đạo huyện; các phòng, ngành Các xã, thị trấn
7h:45 Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Đ/c Trần Việt Hà Hội trường số 3
10h:00 Sở Y tế thẩm định danh mục trang thiết bị y tế Đ/c Nguyễn Quốc Hương TTYT (xe Đ/c Sơn)
13h:30 Chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt Lãnh đạo huyện; các phòng, ngành Các xã, thị trấn

Thứ 3, ngày 27/10/2020 Đăng nhập Lịch trực

Lịch trong tuần

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025!

Copyright © 2016 by Dao Tuan Vu