LỊCH CÔNG TÁC

THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ HOẶC THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM

Chủ nhật, ngày 11/4/2021 Đăng nhập Lịch trực

Lịch trong tuần

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo !

Copyright © 2016 by Dao Tuan Vu